polski

TAIZÉ

Lublana 2023/24

Listy otrzymane z okazji spotkania

 
Na tej stronie publikujemy pozdrowienia przysłane przez władze kościelne i polityczne do uczestników 46. Europejskiego Spotkania Taizé w Lublanie.

Papież Franciszek
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej
Arcybiskup Canterbury Justin Welby
Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Jerry Pillay
Sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej ks. Anne Burghardt
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen


Papież Franciszek

Drodzy młodzi ludzie, z okazji 46 spotkania europejskiego organizowanego w Lublanie przez Wspólnotę z Taizé na temat „Razem w drodze”, Jego Świątobliwość Papież Franciszek kieruje do was te pozdrowienia. Wyraża również swoją bliskość z wami wszystkimi, którzy angażujecie się na różnych poziomach w życie Kościoła i swoich narodów.

Ostatnie światowe Dni Młodzieży pozwoliły wam na uczestniczenie w życiu Kościoła jako wspólnoty, na piękne doświadczenie przyjaźni z Bogiem i z innymi. W rezultacie dziś należycie do Boga, należycie do Kościoła! Kościół was potrzebuje, żeby osiągnąć pełnię. Jako Kościół jesteście Ciałem zmartwychwstałego Pana, obecnego w świecie. Drodzy przyjaciele, żyjemy w świecie pełnym hałasu, gdzie stłumione są wartości ciszy i słuchania. W tej sytuacji zachęcam was do ponownego odkrycia głębokiego wymiaru słuchania. Słuchanie to uczynek miłości. Jest ono sercem zaufania. Bez słuchania niewiele rzeczy może wzrastać albo się rozwijać. Słuchanie może komuś drugiemu pozostawić przestrzeń niezbędną do istnienia. Często się nam wydaje, że ten, kto krzyczy najgłośniej, jest godny wysłuchania. Niestety, dzisiaj przemoc zdobywa coraz większą przestrzeń. Żyjemy w trudnym czasie wśród konfliktów i wojen rozsianych po świecie, ponieważ nikt już nikogo nie słucha. Wzywam was, żebyście się odważyli budować inny świat, świat słuchania, dialogu i otwartości, „ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności swojemu powołaniu, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej” (Christus vivit, nr 36).

Wyzwaniem, z którym musicie się zmierzyć, jest bycie razem w drodze, żeby współdziałać w realnym przekształcaniu życia naszych społeczeństw. Iść razem to znaczy zagrodzić drogę prowadzącą do marginalizacji, zamknięcia, wykluczenia i odrzucenia pewnych grup ludzi. Staniecie się budowniczymi mostów między narodami, kulturami i religiami, aby świat był stabilny i otwarty. Powinniśmy starać się żyć jak nasz Mistrz i Pan, który na swojej drodze nie wykluczał nikogo. Chrystus, zakorzeniony w komunii z Bogiem, dzielił się swoim życiem z tymi, którzy do niego przychodzili. Rozpoznawał obecność Boga w osobach z marginesu społecznego i nawet w tych, którzy nie należeli do Jego narodu.

Wobec wyzwań dnia dzisiejszego i wobec swojej własnej słabości, niektórzy czasem czują się jak „bez domu”. Jeśli odkryjemy razem te wyzwania, możemy przeżyć coś pięknego, transcendencję, a to pomoże nam odkryć iskrę, która sprawi, że wyruszymy z nową energią.

Drodzy młodzi ludzie, Ojciec Święty liczy na was i wam ufa, Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami dawajcie mocny przekaz światu, który odrzuca to, co słabe. Urzeczywistniajcie we własnym życiu swoje marzenia o miłości, sprawiedliwości, pokoju. Żyjcie w czasie teraźniejszym. Nie składajcie swojej bezcennej młodości na ołtarzu sztucznych przyjemności i tego, co powierzchowne. Nie pozwólcie, aby ukradziono wam marzenia i przyczyniajcie się do „budowania społeczeństwa godnego swego imienia” (Fratelli tutti, nr 71). Powierzając Panu każdego z was i wasze rodziny za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Papież Franciszek z całego serca udziela wam apostolskiego błogosławieństwa. Ja proszę, żebyście się za niego modlili.

Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości


Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej

Drodzy młodzi ludzie,

Kierujemy do was nasze najgorętsze, ojcowskie pozdrowienia, do was wszystkich, zebranych w pięknym mieście, w Lublanie, stolicy Słowenii, gdzie właśnie trwa 46. Europejskie Spotkanie Młodych Wspólnoty z Taizé na szczególnie dziś ważny temat „Razem w drodze”.

Z ogromną radością przekazujemy wam to przesłanie pokoju i nadziei w chwili, kiedy razem przeżywanie wyjątkowy moment swego życia, czas modlitwy, refleksji i ekumenicznego braterstwa. Duchowa tradycja Taizé, idąc śladem swego założyciela, Brata Rogera, od ponad czterdziestu lat tworzy wyjątkową przestrzeń, gdzie młodzi ludzie różnych wyznań chrześcijańskich przybywający z całej Europy, mogą wspólnie iść w pielgrzymce jedności i pojednania. W sercu tego spotkania odkryjecie bogactwo różnic między nami i siłę naszej jedności w wierze. Zainspirowani słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, jesteście zaproszeni, by iść razem. Przypomnijmy sobie Jego słowa z Ewangelii według św. Jana: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.” (J 13, 34). Niech ta miłość prowadzi was wspólną drogą wykuwając głębokie więzi przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

W tym przełomowym okresie, na przełomie dwu lat, kiedy pokój w Europie i w świecie wymaga naszego pełnego zaangażowania, jesteśmy wezwani do wspólnej pracy, by przygotować przyszłość sprawiedliwą, pojednaną i solidarną. Niech wasze rozmowy i dyskusje dotkną wyzwań naszej epoki, zachęcają każdą i każdego z was do budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Jak mówił święty Bazyli Wielki „bez pokoju z wszystkimi ludźmi w takiej mierze, jak jest ona dla mnie dostępna, nie mogę mówić o sobie, że jestem godnym sługą Jezusa Chrystusa”. I równocześnie dodawał „nic lepiej nie charakteryzuje chrześcijanina jak to, że jest twórcą pokoju”. Mamy nadzieję, że w tych dniach powstaną nowe przyjaźnie, wzrośnie głębsze rozumienie waszego bliźniego i odkryjecie różnorodność wiary chrześcijańskiej w tym bogatym europejskim kontekście. Niech to doświadczenie będzie dla was znaczącym etapem na waszej wspólnej drodze wiary, przemiany i rozmów w Chrystusie.

Razem uczyńcie w tego spotkania moment wyjątkowy, niosący radość i braterstwo. Niech wasze rozmowy i modlitwy prowadzą was ku przyszłości, w której młodzi chrześcijanie, zjednoczeni w różnorodności, mogą odegrać znaczącą rolę w budowaniu lepszego świata, modelowej Europy kierowanej ekumenicznym etosem solidarności. Niech Bóg błogosławi to nowe Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Taizé i niech podczas tych niezapomnianych dni w Lublanie napełni was pokój, miłość i łaska. Modlimy się za was i wam błogosławimy. Niech łaska jedności zajaśnieje każdej i każdemu z was i niech przyniesie nadzieję, która podtrzymuje życie Kościoła, abyście się stali godnymi twórcami pokoju.

Phanar, 20 grudnia 2023


Arcybiskup Canterbury Justin Welby

Drogi bracie Matthew,

Chcę jeszcze raz pogratulować ci objęcia funkcji przeora Taizé (…) Modlitewne czuwanie w Rzymie było rzeczywiście doniosłym i pamiętnym wydarzeniem. Czy kiedykolwiek przedtem widzieliśmy tak potężny ekumeniczny symbol modlitwy na Placu Św. Piotra? Byłem bardzo poruszony, mogąc w niej uczestniczyć.

Oczywiście, z wielką radością przesyłam pozdrowienia uczestnikom 46 Europejskiego Spotkania Młodych. Jak niezwykłym błogosławieństwem jest od wielu lat Wspólnota z Taizé dla Kościołów! Wasze tegoroczne tematy: słuchanie, bycie w drodze, bycie razem z innymi, trwanie z Bogiem i z innymi są absolutnie kluczowe jeśli chodzi o to, co Kościoły chrześcijańskie mogą zaoferować naszemu nieszczęśliwemu i cierpiącemu światu. Młodzi są nadzieją świata, ślę więc moje modlitwy w intencji inspirującego i budującego Spotkania i modlę się o Boże błogosławieństwo dla was.


Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Jerry Pillay

„Ja przyszedłem po to, żeby [owce] miały życie, i miały je w obfitości.” J 10,10

Z wielką radością przesyłam wam nasze modlitwy i pozdrowienia z okazji tegorocznego Spotkania Młodych, a także słowa zachęty na waszą wciąż trwającą ekumeniczną podróż.

Spotykacie się w czasie szczególnie bolesnym dla Europy – a wręcz dla całego świata. Tym więcej powodów, żeby gromadzić się razem w wierze. Świat potrzebuje was, waszej młodości i wizji, waszej prawdomówności i gotowości, by stawić czoła życiu i służyć ludzkości.

W tych dniach pełnych wyzwań, gdy tak wielu doświadcza załamania, bólu i rozpaczy, ktoś musi być znakiem nadziei. Wy nim bądźcie! Bóg tego pragnie, Chrystus daje natchnienie, a Duch Święty czyni to możliwym.

W Światowej Radzie Kościołów łączymy waszą pielgrzymkę z naszą własną. Będziemy szli razem. Będziemy razem się modlić. Razem będziemy pracować na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania.

Oto więc nasza modlitwa za was: niech dla każdego z was Lublana będzie kolejnym krokiem na waszej świętej drodze wiary. Obyście odnaleźli tam radość płynącą ze wspólnoty, zapewnienie kochającej obecności Boga i odwagę, by kontynuować poszukiwanie autentyczności we własnym życiu i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Bóg Życia nas prowadzi. Przyjmijmy życie takie, jakim jest, z wszystkimi niebezpieczeństwami i możliwościami i zgromadzeni w Chrystusie, żyjmy w miłości dla świata i jego przyszłości.


Sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej ks. Anne Burghardt

Drogi bracie Matthew i wszyscy bracia ze Wspólnoty z Taizé,
Drodzy pielgrzymi zgromadzeni w Lublanie na Spotkaniu Europejskim,

Pozdrowienia od Światowej Federacji Luterańskiej. Pozdrowienia w tych dniach Bożego Narodzenia, nadziei, która przyszła na świat. Dziś jako pielgrzymi podejmujący ryzyko aktywnego słuchania otwieracie przestrzeń działania dla Ducha Świętego, który gromadzi nas na różne nieoczekiwane sposoby, byśmy żyli razem w jedności, pojednani w swojej różnorodności.

Słuchanie jest ewangeliczną przygodą. Słuchanie otwiera drogi wśród przemocy i wojen, które stawiają ludzi i społeczności przeciwko sobie. Słuchanie jest wyrazem wiary, która nas uwalnia, która wyzwala nas z więzów kultury sukcesu i dobrobytu, zniewalającej dziś tak wielu. Wasze świadectwo wspólnej modlitwy, słuchania w ciszy jest dziś bardzo potrzebne naszemu światu.

Światowa Federacja Luterańska wraz z wieloma zrzeszonymi w niej kościołami łączy się z wami w modlitwie o pokój, o pojednanie, o sprawiedliwość i nadzieję.


Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres

Z wielką przyjemnością zwracam się do was wszystkich, zgromadzonych na 46 Europejskim Spotkaniu Młodych.

Żyjemy w czasie rosnących napięć i niepokojów. Szaleją wojny. Coraz więcej jest głodu i ubóstwa. Klimat staje się coraz bardziej niebezpieczny i ekstremalny.

Solidarność i współczucie, wartości, które reprezentuje Wspólnota z Taizé, są remedium dla świata pogrążonego w chaosie. Zainspirowani waszym przesłaniem, musimy znaleźć drogi, by razem przebyć to, co nas dzieli i znaleźć wspólne rozwiązania, zjednoczeni w naszym wspólnym człowieczeństwie.

Na całym świecie ludzie młodzi wskazują drogę – domagając się zmian, tworząc nowe rozwiązania, wytyczając ścieżki ku lepszej przyszłości. Organizacja Narodów Zjednoczonych wspiera was i wszystkich ludzi, którzy starają się stworzyć bardziej sprawiedliwy i współczujący świat.

Życzę wam wszystkiego najlepszego na czas Spotkania. Dziękuję za wasze zaangażowanie na rzecz pokoju, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka na całym świecie.


Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Drogi bracie Matthew,
Drodzy przyjaciele Taizé,

Na Boże Narodzenie 2019 roku brat Alois po raz pierwszy poprosił mnie o skierowanie kilku słów do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Polsce. Jego list poruszył we mnie czułą strunę. Tytuł listu brzmiał „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni” – cytat ze św. Urszuli Ledóchowskiej. Pomyślałam o moich dzieciach i o wielu innych młodych Europejczykach, zakorzenionych w prastarych wartościach, ale zawsze gotowych na zmiany i innowacje. Od tego czasu wasze doroczne Europejskie Spotkania Młodych stały się dla mnie chwilą zatrzymania się i refleksji – na temat Europy, jedności i radości z poczucia głębokiej więzi z ludźmi z tak różnych miejsc i różnorodnych środowisk. Latem 2022 roku udało mi się doświadczyć tej radości osobiście, gdy spotkałam się z wieloma z was w Taizé.

Wasze pieśni i cisza, wasze modlitwy i rozmowy: wszystko w Taizé mówi o jedności w różnorodności. Taki jest również duch waszego spotkania w Lublanie. Jestem szczególnie wdzięczna bratu Matthew za zaproszenie do refleksji z wami na temat „razem w drodze”. Świat wokół nas dzieli się i polaryzuje. Wojna wróciła do Europy i na Bliski Wschód. Wiara wykorzystywana jest do rozdzielania ludzi, zamiast do ich gromadzenia. Skrajne siły usiłują zasiać podziały w naszych społeczeństwach, zamiast wspierać współpracę dla wspólnego dobra. Wszystko to jest niebezpieczne, ale nic nie jest nieuniknione. Historia Taizé – i Europy – uczy, że różnorodność nie musi prowadzić do podziałów i że zawsze możliwe jest pojednanie.

Pomyślcie, co wydarzyło się na niedawnej Światowej Konferencji Klimatycznej w Dubaju. Przepaść między północą i południem, między wschodem i zachodem wydawała się zbyt szeroka. My, Europejczycy, ciężko pracowaliśmy, by budować mosty. I w końcu świat zdołał się porozumieć – po raz pierwszy w historii – co do potrzeby odejścia od paliw kopalnych. Może to być początek nowej ery, gdy ludzkość w końcu pojedna się z całą resztą stworzenia.

W tym samym duchu będziemy kontynuować pracę na rzecz dialogu i pojednania w naszych społeczeństwach. Terror Hamasu wywołał nowe napięcia między społecznościami, również tu, w Europie. Antysemityzm, rasizm, nienawiść wobec muzułmanów znów trafiają na podatny grunt. Jednak rezygnacja nie jest właściwą odpowiedzią. Musimy podwoić nasze wysiłki, by zbliżyć do siebie ludzi z różnych środowisk. W tym celu zamierzamy stworzyć paneuropejską przestrzeń dialogu i pojednania. Będzie ona zorganizowana jako seria dialogów między obywatelami i będzie stanowić okazję do lepszego poznania siebie nawzajem i wyrwania się ze swojej społecznej bańki. Będzie okazją, by walczyć z uprzedzeniami i zastępować je zrozumieniem. Liczę na wasze zaangażowanie i energię, by wcielić tę nową inicjatywę w życie.

Duch naszej Unii jest duchem Taizé. Jesteśmy głęboko zakorzenieni w naszych wartościach i przekonaniach. I to właśnie daje nam siłę, by otwierać się na innych. Życzę wam wszystkim wzbogacającego i szczęśliwego pobytu w Słowenii. Życzę również wam i waszym rodzinom wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023