polski

TAIZÉ

Tallinn 2024/25

Ogłoszenie 47. Europejskiego Spotkania Młodych

 
Podczas wieczornej modlitwy w Lublanie 30 grudnia 2023 r. brat Matthew ogłosił, że następne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się pod koniec 2024 roku w stolicy Estonii.

Po ogłoszeniu tej wiadomości brat Matthew przekazał głos przedstawicielom estońskich Kościołów:

- Chciałbym poprosić Pastora Ove Sander, aby powiedział kilka słów zapraszając Was do przyjazdu do Tallinna od 28 grudnia 2024 roku do 1 stycznia 2025 roku:

- Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! To dla mnie radość i przywilej, aby przekazać Wam najserdeczniejsze zaproszenie do Tallinna w przyszłym roku na Europejskie Spotkanie Młodych. Estonia to małe państwo, ale z ludźmi o wielkich sercach. Estonia nie jest bogatym państwem, ale jest to kraj o bogatej kulturze. Estonia jest uważana za kraj dość zsekularyzowany, ale można tam znaleźć wiele głęboko wierzących i oddanych Chrystusowi osób. Niech to kolejne spotkanie w Tallinie, podobnie jak to w Lublanie, przybliży nas do siebie nawzajem i do Boga, pomagając nam wzrastać w naszym wspólnym powołaniu do Jego nadchodzącego Królestwa. Tymczasem, niech miłość Ojca, miłosierdzie Syna i wspólnota Ducha Świętego pozostaną z nami wszystkimi.


- Triin Salmu jest odpowiedzialny za pracę z młodymi ludźmi w Estońskim Kościele Ewangelicko-Luterańskim. Co to znaczy być młodym chrześcijaninem w Estonii?

- Oznacza to, że wyróżniasz się spośród innych ludzi. Może to oznaczać, że czujesz się wykluczony i odizolowany od innych młodych ludzi wokół ciebie - na przykład w szkole - ale daje to także Tobie szansę bycia przykładem Jezusa dla innych. Bycie mniejszością w społeczeństwie tworzy również poczucie jedności z innymi chrześcijanami, ponad podziałami wyznaniowymi, zwłaszcza wśród młodych ludzi.


- Od wielu lat, Pastor Tiina Klement przyjeżdża do Taizé. Co to spotkanie będzie znaczyć dla Kościołów w Estonii?

- Drodzy Bracia i Siostry, bardzo się cieszę, że kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w mojej ojczyźnie. To spotkanie, na którym tysiące młodych ludzi gromadzi się na modlitwie i dzieli się swoją wiarą i życiem, będzie wielkim wsparciem i inspiracją dla naszej estońskiej młodzieży. Podniesie naszych ludzi na duchu i da naszemu Kościołowi nadzieję na przyszłość. Ponieważ jesteśmy mali, wszystkie Kościoły będą pracować razem - będzie to widoczny znak jedności ciała Chrystusa i obecności Boga dla całego społeczeństwa. Wszyscy jesteście bardzo mile widziani! Niech Bóg was błogosławi!


Zdjęcie: Taizé Ljubljana

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2024