TAIZÉ

2016: Liban

 

Chrześcijańsko-muzułmańska inicjatywa pojedniania

Po dwutygodniowym pobycie w Egipcie w listopadzie 2016 r., dwaj bracia z Taizé kontynuowali podróż, udając się z wizytą do Libanu, gdzie spędzili trzy tygodnie na przełomie listopada i grudnia. Podczas pobytu w Libanie odbyli wiele wspaniałych spotkań, poniżej jeden z braci opisuje spotkanie zwierzchników wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich w Trypolisie, mieście w północnym Libanie.

„W Libanie Trypolis słynie jako miasto, gdzie w ostatnich latach często dochodziło do przemocy miedzy różnymi grupami religijnymi. Przed kilku laty Ziad Fahed, wykładowca Uniwersytetu Notre-Dame de Louaize (niedaleko Bejrutu), powołał do życia małą organizację pozarządową o nazwie „Dialog na rzecz Życia i Pojednania” (Facebook: DLRLebanon). Ziad zaprosił mnie na zainicjowane przez tę organizację spotkanie, które odbyło się 28 listopada w Trypolisie.

Po przybyciu na miejsce ze zdziwieniem zauważyłem zaparkowany przed budynkiem transporter z dziesiątką uzbrojonych żołnierzy. Nie zaskoczyło to Ziada, który wyjaśnił: „Oni pojawiają się zawsze, gdy odbywamy podobne spotkania…” Gdy weszliśmy do dużej sali, było tam już zgromadzonych około trzydziestu przywódców religijnych: imamów, miejscowych szejków sunnickich i alawickich, a także księży maronickich i prawosławnych. Temat wieczornego spotkania brzmiał: „Jak wspierać naszą młodzież w czasach kryzysu.” Podczas całego wieczoru byłem pod wielkim wrażeniem atmosfery głębokiej, naturalnej sympatii między wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia. Łatwo dawało się zauważyć, że dobrze się znają i że łączy ich szczera przyjaźń.

Widząc moje zdziwienie panującą wśród uczestników serdeczną i życzliwą atmosferą, mój przyjaciel Ziad wyjaśnił, że grupa „Dialog na rzecz Życia i Pojednania” spotyka się już od lutego 2016 r., a więc od dziewięciu miesięcy. We współpracy ze zwierzchnikami najważniejszych wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich w północnym Libanie, grupa ruszyła z inicjatywą mającą na celu nawiązanie łączności między poszczególnymi przywódcami w regionie. ­Projekt zaczęto realizować jesienią 2016 r. od stworzenia sieci w samym Trypolisie. Na przygodę tę zdecydowało się 35 przywódców religijnych z różnych wspólnot muzułmańskich i chrześcijańskich. Uzgodnili, że w ciągu 6 miesięcy będą regularnie brać udział w różnorodnych posiedzeniach i seminariach, które będą się odbywać przynajmniej raz w miesiącu i obejmą trzy pełne weekendy. Wspólnym celem było odkrycie piękna płynącego z różnorodności, a jednocześnie głębokich wzajemnych więzi. Na każde comiesięczne posiedzenie wybierany jest temat łączący różne dziedziny ich zainteresowań, by łatwiej im było zbliżyć się do siebie nawzajem. Tego wieczoru spotkanie miało miejsce w sali kościoła prawosławnego. Następne odbędzie się w pomieszczeniach należących do meczetu. Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazuje, że oprócz zaplanowanych spotkań, spora część zaangażowanych w nie przywódców religijnych zaczęła nawiązywać osobiste relacje w życiu codziennym i w praktycznej posłudze. Wszyscy od lat mieszkają i pracują w Trypolisie, jednak większość z nich nigdy przedtem nie miała okazji się poznać!

Tego wieczoru na własne oczy zobaczyłem, jak grupa muzułmańskich i chrześcijańskich przywódców religijnych gdzieś w Libanie już dziś staje się rzeczywistym znakiem dialogu międzyreligijnego. Powoli, w wielkiej prostocie rozwinęło się w nich pragnienie, by lepiej się zrozumieć, wykraczając poza dzielące ich różnice i ucząc się wzajemnie doceniać. Czy zdają sobie sprawę, że otwierają przez to nowe drogi pokoju i pojednania w Libanie, który jest im tak drogi?

Od owego wspaniałego listopadowego spotkania, w którym brałem udział, grupa zeszła się już kilka razy. 13 grudnia spotkała się w trypoliskim meczecie, rozmawiając na temat „Dialog międzyreligijny a umocnienie pokoju.” W dniach 27-29 stycznia uczestnicy spędzili razem cały weekend, by omówić dwa ważne tematy: wykorzystanie sieci społecznościowych dla promowania ducha umiarkowania i dialogu oraz kwestię praw człowieka w społeczeństwie libańskim. 11 lutego grupa spotkała się, by podsumować pierwszy etap wspólnej drogi i zastanowić się nad przyszłymi projektami. Warta odnotowania była obecność dwóch biskupów z północnego Libanu (maronickiego i prawosławnego), przedstawiciela wspólnoty alawitów z Trypolisu oraz Wielkiego Muftiego, duchownego przywódcy sunnitów.

Przewidziany jest już kolejny etap – stopniowe przygotowanie gruntu dla dialogu i wzajemnej gościnności między różnymi grupami religijnymi w regionie Trypolisu. Ma to dotyczyć nie tylko przywódców religijnych, ale wszystkich ludzi w ich codziennym życiu, niezależnie od praktykowanej przez nich religii. Na rok 2017 zaproponowany zostanie projekt w zakresie edukacji, obejmujący część szkół i uczelni w Trypolisie.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2017