TAIZÉ

Istanbul

Ett steg på pilgrimsfärden för tillit

 

Tillsammans med den ekumeniske patriarken Bartolomeus I

Tillsammans med några bröder och ungefär 100 vuxna från olika länder åkte Broder Alois till Istanbul mellan den 3e och 6e januari 2013, för att fira trettonhelgen där och be tillsammans med andra kristna i staden.

De första kontakterna mellan kommuniteten i Taizé och det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel sträcker sig tillbaka till 1960-talet. I februari 1962 besökte broder Roger tillsammans med en annan broder patriark Athenagoras i Istanbul. Han träffade patriarken igen vid tusenårsfirandet av Athosbergets grundande och återvände till Istanbul en andra gång 1970. I broder Rogers rum finns än idag den ikon av Herrens moder som patriarken gav honom vid detta sista möte.

Broder Roger and patriark Athenagoras

Under 2005, det år då broder Roger dog, reste broder Alois tillsammans med två andra bröder tillbaka till Istanbul vid jul för att träffa den ekumeniske patriarken Bartolomeus I. Patriarken välkomnade dem med värme och lyssnade uppmärksamt på vad de hade att berätta om broder Roger och hans relation till patriark Athenagoras. Han visade också stort intresse för de ungdomsmöten som leds av Taizékommuniteten. Som ett tecken på gemenskap och samhörighet gav broder Alois honom en av broder Rogers sjalar, en av de som han ofta använde.

Broder Alois and patriark Bartolomeus I

Förra året bjöd patriark Bartolomeus in broder Alois till att återvända till Istanbul tillsammans med fler bröder och med runt 100 unga vuxna. Detta steg på pilgrimsfärden för tillit började torsdagen den 3e januari med vesper som firades i den grekisk-ortodoxa kyrkan, den Heliga Treenighetens kyrka vid Taksimtorget i centrala Istanbul. Under lördagen deltog bröderna och de unga pilgrimerna i vespern för firandet av trettondagen vid Phanar, sätet för det ekumeniska patriarkatet.

Familjer från de olika kyrkorna runt om i Istanbul öppnade sina hem för de unga pilgrimerna. Under fredagskvällen hölls en bön med sånger från Taizé i den armeniska katolska kyrkan tillägnad Johannes Chrysostomos för de som önskade delta. Lördag kväll välkomnade kristna från ett flertal traditioner pilgrimerna till olika platser i staden, tillsammans med muslimska vänner. Under söndagen gavs det tid till att lära känna och möta de olika kristna grupperna i staden.

Under vistelsen i Istanbul fick de unga pilgrimmerna möjlighet att besöka viktiga platser där, som kyrkorna S:ta Sofia och Den helige Frälsaren i Chora, Balikli-klostret där patriark Athenagoras ligger begraven, och Treenighetens kloster på ön Heybeliada som också innefattar byggnader tillhörande den teologiska akademien i Halki.

Sista uppdateringen: 14 Mars 2012