TAIZÉ

Madrid 2018

Nästa Europamöte kommer att äga rum i Madrid från den 28:e december 2018 till den 1:a januari 2019. Det kommer att samla tusentals unga vuxna till ett nytt steg på den pilgrimsfärden för tillit på jorden som broder Roger inledde i slutet av 1970-talet.

De två senaste Europamötena har hållits i städer i norra Europa. I år blir det i en sydeuropeisk stad där vi aldrig tidigare har haft något Europamöte.

På den iberiska halvön har vi redan fått ett varmt välkomnande flera gånger: i Barcelona, Lissabon och Valencia. Nu har vi fått en inbjudan att komma till Madrid och arrangera den 41:a Europamötet. Madrid är en stad som kännetecknas av öppenhet och mångfald. Dess invånare kommer från hela Spanien och från andra länder. Många värdfamiljer kommer att vara redo att i en anda av gästfrihet öppna sina hem för pilgrimerna som samlas från hela Europa. Madrid är en stad som tidigare har varit platsen för ett antal internationella möten, fredsöverenskommelser och ekologiöverenskommelser. Vår egen pilgrimsfärd för tillit kommer att berikas av den solidaritetstraditionen.