TAIZÉ

Vänskapens ikon

 
Under europamötet i Zagreb i början av 2007 gav broder Alois en kopia av vänskapens ikon till någon från varje land som var representerat vid mötet. Ungdomar från Märsta fick en sådan ikon, och de tog med den från Zagreb till Sverige. Under tiden februari till maj 2007 tog de taizébröder som bodde i Stockholm den med sej på sina resor till olika ställen i landet.

Vid den sista bönen under mötet i Stockholm den 5 maj överlämnade broder Alois ikonen till ungdomar från Linköping. På så sätt fortsätter pilgrimsfärden. Den 10 juni kl 18.00 kommer det att hållas en bön för unga i Linköpings domkyrka. Det blir ett tillfälle för alla som så önskar att träffas.

Efter Linköping kommer ikonen att flyttas till någon annan stad. Titta på denna sida för att få veta vad som händer.

Ikonen kommer från Egypten; den målades på 500-talet. Vi ser Kristus med handen på sin väns axel medan de vandrar framåt. Denna vän är en historisk person, abboten Menas, men han representerar var och en av oss. Den uppståndna Kristus är osynlig för våra ögon, men ändå kan vi överlämna oss till hans närvaro. Han lägger sin arm runt våra axlar och går framåt tillsammans med oss. Han går vid varje människas sida.

När vi betraktar denna ikon uttrycker vi redan en bön som förenar oss med Gud. Bilden påminner om Jesus ord: « Jag kallar er vänner » (se Joh 15:15-16).

Med denna ikon kan vi göra små pilgrimsfärder i tillitens tecken, från en församling till en annan, till ett sjukhus, ett hem för övergivna barn eller till andra ställen där människor lider. Detta kan hjälpa oss att på ett enkelt sätt förmedla och dela den goda nyhet som evangeliet är.

Vi kan be:

Kristus, du älskar varje människa med evig kärlek. Du går vid vår sida på livets vägar. I evangeliet försäkrar du oss: « Jag är alltid mer er, till tidens slut. » och du säger till oss: « Gud ger dej den heliga Anden, Tröstaren, som lever i ditt hjärta. » Och därför vill vi i vår tur älska och välja hoppet.

Om ni i din församling har lust att ta emot vänskapens ikon som en del av pilgrimsfärden för tilllit i Sverige, meddela oss genom att klicka här och skicka ett meddelande.

Klicka här för en meditation om ikoner.

Klicka här för mer information på etapper på pilgrimsfärden för tillit med vänskapens ikon i Sverige

Sista uppdateringen: 26 Maj 2007