TAIZÉ

Vänskapens ikon i Stockholm

 

Vänskapens ikon i Täby församling

Från den 31e oktober till den 11e november var vänskapens ikon i Täby församling. Onsdagen den 31 oktober hölls en morgonmässa i Tibble kyrka då vi samlades kring vänskapens ikon. Under morgonmässan sjöng vi också en hel del sånger från Taizé.

På eftermiddagen den 31 oktober var ikonen med på en andakt på Tibblehemmet. Det är ett av de äldreboende som ligger i Täby församling. Altartavlan på äldreboendet plockades ner och istället ställdes ikonen på altaret. Sedan fördes ett samtal kring ikonen.

Lördagen den 3 november var det Alla helgons dag. På alla helgons dag är Täby kyrka, den gamla kyrkan från 1200-talet, öppen hela dagen. Då är det många som går in i kyrkan, tänder ljus och ber en bön. Många passar på att besöka anhörigas gravar då. Under dagen är det också andakter och musik i kyrkan med jämna mellanrum. Vänskapens ikon fanns med i Täby kyrka under hela dagen och det hölls också meditationer kring den.

Söndagen den 4 november var vänskapens ikon åter i Tibble kyrka. Vid högmässan kl. 11 fanns den med. Kl. 13 var det sedan en finskspråkig gudstjänst då man samlades kring vänskapens ikon.

Söndagen den 11 november firas en ”mässa i Taizéanda” i S:t Olofs kyrka. Ungdomar som varit i Taizé förbereder mässan och genomför den tillsammans med prästen. Söndagen den 11 november samlas vi i ”mässan i Taizéanda” kring vänskapens ikon.

Monika Rohdin Täby 2007-11-07

Sista uppdateringen: 8 November 2007