TAIZÉ

Riga 2016

Nästa Europamöte för unga vuxna kommer att hållas i staden Riga och dess omgivande region i Lettland från den 28:e december 2016 till den 1:a januari 2017. Detta kommer att bli ett nytt steg på den "pilgrimsfärd för tillit på jorden" som broder Roger inledde på 1970-talet.

Det kommer att bli den första gången ett Europamöte hålls i någon av de baltiska staterna. Staden Riga har en lång luthersk tradition. Lettland är också ett land där det finns djupa förbindelser mellan kristna som tillhör olika kyrkor. Ledarna för den romersk-katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan, den lutherska kyrkan och baptiskkyrkan har alla skrivit under det brev där Taizé inbjuds att hålla Europamötet i Riga. Det är första gången vi har Europamötet i en stad där det bor många ortodoxa kristna.