TAIZÉ

Pilgrimsfärd för tillit

Pilgrimsvandring och äpplen

 
På biskop Fredrik Modéus initiativ arrangerade de kristna kyrkorna i Jönköping en helg som vände sig i första hand till unga vuxna, 17-35 år, från 20 till 22 april 2018.

I mitten av april samlades alla präster och diakoner i Växjö stift till präst- och diakondagar i Växjö. Bland deras gäster fanns två av bröderna från Taizé, och biskopen hade skickat dem en dubbel inbjudan: dels att leda bibelmeditationer och en öppen kvällsbön i Växjö domkyrka, dels att vara med under en helg för tonåringar och unga vuxna i Jönköping helgen efter.

© Växjö stift
© Växjö stift

I Jönköping tog stadens kyrkor emot tillsammans, och de fem bönerna ägde rum i Kristine kyrka där också många av deltagarna firade söndagens högmässa.

Att samla Växjö stifts unga i Jönköping en aprilhelg visade sig vara ganska svårt – många gymnasister ägnar all tid åt skolan under den perioden, och tåg- och bussförbindelserna inom stiftet är inte de smidigaste. Överraskande nog dominerades mötet av mer långväga gäster: en grupp kom i buss från Malmö, och en annan grupp hade rest ända från Malmberget för att vara med. Inbjudan hade ganska tidigt också öppnats för deltagare i alla åldrar, så att äldre vuxna och konfirmander kunde anmäla sig. Bönerna, en på fredagskvällen, tre på lördagen och en morgonbön på söndagen, var naturligtvis öppna för alla. Kristine kyrka var smyckad med de ikoner som brukar vara med på Taizés möten, krucifixet och Vänskapens ikon, och med flera andra ikoner som hade flyttats fram i koret.

Inbjudan hade inte skickats ut i Taizékommunitetens internationella kanaler men hade ändå nått några, och stiftet hade också några egna gäster, så bibelläsningarna under bönerna lästes på svenska, engelska, tyska, spanska och polska. Lördagens bibelmeditation utgick från samma text som en av bibelmeditationerna i Växjö, den om Sackaios som klättrar upp i ett träd för att kunna se och sedan blir uppmanad att klättra ner igen för att få möta Jesus på riktigt. Biskop Fredrik Modéus deltog i mötet under lördagen och söndagen.

Planeringsgruppen i Jönköping hade arbetat fram ett stort utbud för workshop-timmarna, bland annat en pilgrimsvandring utmed Vättern och fram till det rumänsk-ortodoxa kapellet, ett tidigare sjukhuskapell på ett område som har rymt ett sjukhus för barn med epilepsi. En annan grupp fick möta unga från Jönköpings tre syrisk-ortodoxa kyrkor och lära sig att läsa och sjunga Herrens bön på det språk som Jesus talade, arameiska. Det blev också en lektion i den syrisk-ortodoxa kyrkans historia och mångfald.


© M. Cherniak

I Kristine kyrkas vapenhus fanns det äpplen, vatten och bröd till alla, och med en kort promenad in mot stan tog alla sig till den lunchrestaurang där deltagarkortet fungerade som entrébiljett och där den varma maten serverades. Efter gudstjänsten på söndagen var det många som åt lunch på övervåningen i Kristine församlingshem.

”För många år sedan kom jag till Taizé för första gången. Idag har jag fått uppleva en bit av Taizé, fast i Jönköping”, skrev biskop Fredrik Modéus på Twitter. ”Glad för gemenskapen med människor från hela världen, berörd av fina gudstjänster och tacksam för alla unga i Kristi kyrka.”

Sista uppdateringen: 3 Maj 2018