TAIZÉ

Strasbourg 2013

Det kommande Europamötet kommer att hållas i Alsace-området, som gränsar till Ortenau (Baden, Tyskland), mellan den 28 december 2013 och den 1 januari 2014. Taizékommuniteten förbereder mötet på inbjudan av de katolska stiften och de protestantiska kyrkorna på båda sidorna om Rhen. Det kommer att samla tiotusentals unga vuxna till det nästa steg på ”pilgrimsfärden för tillit på jorden” som broder Roger tog initiativet till i slutet av 1970-talet.

Unga från hela Europa och andra världsdelar kommer att tas emot av enskilda och av kristna grupper i området.

Alsace och Baden har genom att vara områden i dialog och områden där människor har flera lojaliteter blivit tecken på försoning mitt i Europa. Strasbourg, en stad som har berikats av att befinna sig dr kulturer möts, har blivit viktig som ett tecken på det hopp som behövs för att bygga Europa i solidaritet.