Översättning saknas!

TAIZÉ

Wettershus

 
En av taizébröderna medverkade i en retreat på Wettershus retreatgård 15-17 januari 2010. Deltagarna uppmuntrades att komma med sina frågor och funderingar eller bibeltexter att samtala om. De teman som väckte störst intresse var:
"Älska din nästa som dig själv - det svåra är ju att älska sig själv, att förlåta sig själv vissa misstag"
och "Är den Gud som vi kristna ber till samma som judarnas Jahve och muslimernas Allah?"
Sista uppdateringen: 31 Januari 2010