TAIZÉ

Istanbul

Jedna etapa púte dôvery

 

S ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.

Spolu s niekoľkými bratmi z Taizé a stovkou mladých z rôznych krajín sa brat Alois vydá do Istanbulu, aby tu spolu s kresťanmi mesta od 3. do 6. januára 2013 slávil Zjavenie Pána.

Prvé kontakty Komunity z Taizé s Ekumenickým patriarchátom v Konštantínopole sa vracajú do roku 1960. Vo februári 1962 navštívil brat Roger spolu s ďalším bratom patriarchu Athénagora v Istanbule. Patriarchu stretol aj v roku 1963 pri oslavách milénia Svätého vrchu Athos a napokon pri návšteve v roku 1970 po druhýkrát v Istanbule. V izbe brata Rogera v Taizé je dodnes umiestnená ikona Panny Márie, ktorú mu pri tejto príležitosti patriarcha daroval.

Brat Roger s patriarchom Athénagorom

V roku 2005, keď zomrel brat Roger, brat Alois s ďalšími dvoma bratmi počas Vianoc navštívili Istanbul, aby tu stretli ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Srdečne príjmuc bratov, patriarcha pozorne načúval ich rozprávaniu o bratovi Rogerovi a jeho zviazanosti s patriarchom Athénagorom. Tiež sa veľmi zaujímal o stretnutia mladých, ktoré pripravuje Komunita z Taizé. Ako prejav spoločenstva mu brat Alois daroval šál, ktorý brat Roger často nosieval.

Brat Alois s patriarchom Bartolomejom I

Uplynulý rok patriarcha Bartolomej pozval brata Aloisa, aby sa vrátil do Istanbulu spolu s bratmi a tiež stovkou mladých. Táto etapa púte dôvery začne 3. januára modlitbou vešpier, ktoré budú celebrované v gréckom ortodoxnom chráme Svätej Trojice na námestí Taksim v centre Istanbulu. V sobotu sa bratia a mladí zúčastnia vešpier sviatku Zjavenia Pána v sídle ekumenického patriarchu Phanar.

Rodiny rozličných cirkví prítomných v Istanbule ponúknu mladým pútnikom svoju pohostinnosť. V piatok večer zjednotí jedných i druhých, ako aj všetkých ktorí sa budú chcieť pripojiť, spoločná modlitba s piesňami z Taizé v arménskom katolíckom kostole Svätého Jána Chryzostoma. V sobotu večer príjmu mladých na viacerých miestach mesta kresťania z rôznych tradícií, často so svojimi moslimskými priateľmi. Nedeľa bude venovaná stretnutiam s kresťanskými komunitami mesta.

Počas svojho pobytu budú mať mladí možnosť navštíviť pozoruhodné miesta: Chrám Presvätej Múdrosti Hagia Sofia, Chrám Chora, kláštor Balıklı, kde sa nachádza hrob patriarchu Athénagora, tiež kláštor Svätej Trojice na ostrove Heybeliada, ktorý pokrývajú budovy teologického seminára Halki.