TAIZÉ

Bazileji 2017

Budúce Európske stretnutie mladých sa bude konať v Bazileji (Švajčiarsko) a jeho okolí od 28. decembra 2017 do 1. januára 2018. Do mesta privedie desiatky tisíc mladých na novú etapu "Púte dôvery na Zemi", ktorú začal brat Roger na konci 70-tych rokov.

Toto Európske stretnutie bude prvým stretnutím organizovaným Komunitou Taizé, ktoré sa bude rozliehať naraz na území troch krajín - Švajčiarska, Nemecka Francúzska. Ľudia, ktorí žijú v regióne Bazileja sú zvyknutí prekračovať hranice. Mesto je otvorené rozmanitosti. Bazilej bol hosťujúcim mestom pre jeden z koncilov katolíckej cirkvi, a zároveň bol centrom protestantskej reformácie.Vyučoval tu aj Nietzche, filozof "Smrti Boha". Z Bazileja sa zároveň vydalo na ďalšie kontinenty mnoho svedkov Evanjelia.

Dnes sú ľudia tohto regiónu tešia onej veľkej rozmanitosti - pozvanie na stretnutie počíta nemenej než jedenásť podpisov - aby otvorili svoje dvere a srdcia svojich príbytkov!