TAIZÉ

24. septembra 2016

Stretnutie mladých v Pannonhalme (Maďarsko)

 
Na pozvanie pannonhalmského benediktínskeho opátstva pripravuje Komunita Taizé v spolupráci so susednými diecézami a dištriktmi stretnutie mladých vo veku 17 až 35 rokov.

Stretnutie je súčasťou osláv roku sv. Martina.

Termín

24. septembra 2016, sobota
Príchod o 9-tej hodine, odchod po 19 hodine.
Pre pomocníkov a účastníkov prichádzajúcich z ďaleka je možné zabezpečiť ubytovanie.

Vek

Stretnutie je určené predovšetkým mladým vo veku 17 až 35 rokov.

Predbežný program

Biblický úvod, rozhovory v skupinkách, spoločné modlitby, workshopy.

Presný program, registrácia, kontakt

(v maďarčine)

http://szentmartonev.hu/event/taize/

Pre ďalšie informácie v slovenčine, môžete napísať na tento email.