TAIZÉ

Разважаючы фрагменты Бібліі

 
Дадзеныя біблійныя разважанні маюць стаць спосабам на шуканне Бога ў цішыні і малітве пасярод нашага звычайнага штодзённага жыцця. Цягам дня паспрабуй знайсці хвіліну, каб прачытаць урывак са Святога Пісання з невялікім каментарыем ды паразважаць над прапанаванымі пытаннямі. Затым у невялікае групе (3-10 чалавек) паспрабуйце пры сустрэчы падзяліцца тым, што кожны адкрыў для сябе, знайдзіце таксама час на малітву.
2023

чэрвень

Эфесцаў 4, 11-16: Быць шчырымі ў любові
Ён паставіў адных апосталамі, другіх прарокамі, іншых евангелістамі, іншых пастырамі і настаўнікамі дзеля выхавання святых для справы служэння, для будавання Хрыстовага цела, пакуль усе мы прыйдзем да еднасці веры і пазнання Сына Божага, да чалавека дасканалага, да меры сталасці паводле Хрыстовай паўнаты. Каб мы больш не былі дзецьмі, якіх хістае і захапляе кожны вецер вучэнняў, каб людскім падманам, хітрым штукарствам увесці ў зман. Будучы шчырымі ў любові, ва ўсім будзем узрастаць да таго, хто з’яўляецца Галавою, – да Хрыста. З Яго ўсё цела, якое складаецца і злучаецца праз розныя ўзаемныя сувязі, у меру дзеяння кожнага асобнага члена, атрымлівае ўзрастанне для будавання самога сябе ў любові. (Эфесцаў 4, 11-16)

Па меры развіцця тэхналогій нам становіцца прасцей атрымаць доступ да рознага кшталту інфармацыі. Больш таго, мы сутыкаемся таксама з сітуацыямі, калі розныя гатункі інфармацыі запаўняюць нашае жыццё. Праблема ў тым, што пасярод усіх гэтых дадзеных, не да ўсёй той інфармацыі варта прыслухоўвацца. Ва ўсім гэтым ёсць і недакладная інфармацыя. Гэта інфармацыя, якая не абапіраецца на факты ці нават іх скажае! Мы павінны ведаць пра тое, таму што гэта можа ўвесці нас у зман.

Царква ў Эфесе існавала ў асяроддзі, дзе пашыраліся розныя вучэнні. Не ўсе сярод тых вучэнняў былі добрымі і адпавядалі заклікам хрысціянскае веры. У гэтым кантэксце апостал Павел заклікае вернікаў «быць шчырымі ў любові» (в. 15). Толькі ў такой сітуацыі нас не будзе «хістаць і захапляць кожны вецер вучэнняў, каб людскім падманам, хітрым штукарствам увесці ў зман» (в. 14). Якія ж рысы праўды? На думку апостала, праўда прымушае вернікаў – як асобных людзей, так і абшчыну ўвогуле – узрастаць у любові да Хрыста.

«Быць шчырымі ў любові» азначае быць гатовым супольна шукаць праўду, пакорліва і шчыра. Для гэтага нам трэба выкарыстоўваць здаровы глузд, мець ясны розум і чыстае сэрца. Нашым правадніком у веры з’яўляецца сам Хрыстус, які сказаў «Я – дарога, і праўда, і жыццё» (Яна 14, 6). У кожнай сітуацыі, якая ставіць перад намі выклікі, яна кіруе нас на Хрыста ці на нешта іншае? Гэта тое, што ў нашым жыцці чыніць Святы Дух. Сапраўды, Святы Дух з’яўляецца Духам праўды, які праслаўляе Хрыста (Яна 16, 14).

- Якім павінна быць нашая пастава ў той час, калі існуе багата інфармацыі і калі не ўсю яе можна браць пад увагу?

- Якім чынам ты можаш сёння рэалізаваць прынцып «быць шчырым у любові»?Іншыя біблійныя разважанні:

Апошняе абнаўленне: 1 чэрвеня 2023