TAIZÉ

Brat Alois 2014.

Četiri prijedloga da bismo »tražili vidljivo zajedništvo svih koji ljube Krista«

 
Pismo »Prema novoj solidarnosti« nastavlja biti osnovom zajedničkog putovanja koje nas postupno vodi do 2015. godine. Ono nam daje zadatak da sljedeće godine »tražimo vidljivo zajedništvo svih koji ljube Krista«. Ovdje su četiri prijedloga da biste se priključili tome traganju.
Krist je svoje prijateljstvo dao svima, ne odbijajući nikoga. Oni koji ljube Krista širom cijelog svijeta čine, koračajući njegovim stopama, veliku zajednicu prijateljstva. Nju nazivamo zajedništvom. Iz tog razloga, oni daju doprinos liječenju rana čovječanstva: ne želeći se nametati, oni mogu promicati globalizaciju solidarnosti koja ne isključuje nijedan narod niti ijednu osobu.
 
Kako svatko može sudjelovati u ovome?

Prvi prijedlog - Pridružiti se lokalnoj zajednici i njezinoj molitvi


Po ovom će svi znati da ste moji učenici: Ako budete imali ljubavi jedni za druge. (Ivan 13,34)

U nekim prilikama, kao što su međunarodni susreti, ova zajednica prijateljstva postaje vidljiva. No to su povremeni događaji. Na svakom se mjestu može pronaći djelić ove velike zajednice, čak i najskromniji. Ne možemo živjeti vjeru sami za sebe. Vjera se rađa kada postoji iskustvo zajedništva, kada otkrivamo da je Krist izvor neograničenoga jedinstva.

Kad bi lokalne zajednice (zvane i župama), skupine i dušobrižništva sve više postajali mjesta prijateljstva! Topla i gostoljubiva mjesta na kojima podržavamo jedni druge, gdje obraćamo pozornost na one koji su slabi, na strance, na ljude koji ne dijele naše zamisli...

Sugestija za sve: Bi li vam sudjelovanje u nedjeljnom bogoslužju, ili još neke druge aktivnosti, čak i s ljudima koje niste sami izabrali, moglo omogućiti iskustvo zajedništva?

Sugestija za odgovorne u lokalnom pastoralu: Slušajte mlade, otkrijte i primite ono što oni mogu dati lokalnoj zajednici; senzibilizirajte za to i starije.


Drugi prijedlog - Proširiti prijateljstvo preko granica koje nas zaustavljaju


Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste (Matej 25,40)

Isus je obraćao pozornost na svakoga koga bi susreo, osobito na siromašne, djecu, one koji su se činili nevažnima. Slijedeći ga, možemo prijeći granice kako bismo se pridružili onima u potrebi. Možemo činiti djela solidarnosti, zajedno s kršćanima drugih pripadnosti, a i s ljudima koji ne dijele našu vjeru.

Bilo da je siromaštvo materijalno ili duhovno, solidarnost implicira dvosmjernu razmjenu: dajući pomoć, često postajemo oni koji primaju.

Sugestija za sve: Zašto ne biste izabrali, na godinu dana, neku situaciju u svojoj blizini i ljude kojima biste mogli ponuditi prijateljstvo ili pokazati solidarnost: odbačene, siromašne, bolesne, osobe s invaliditetom, napuštenu djecu, imigrante, nezaposlene...?

Sugestija za odgovorne u lokalnom pastoralu: Pomozite mladima da pronađu situacije u kojima je solidarnost nužna i moguća.


Treći prijedlog - Redovno razgovarajte i molite s drugima


Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. (Matej 18,20)

Nekim mladim ljudima bolne kušnje, odbačenost, samoća ili živa svijest o nepravdama u svijetu može gotovo potpuno onemogućiti vjeru u Boga. Vjera je uvijek rizik – rizik povjerenja.

S kime mogu koračati i razmatrati svoju vjeru?

Sugestija za sve: Umjesto da ostanete sami sa svojim pitanjima, pronađite nekoliko drugih ljudi s kojima ih možete podijeliti, jednom tjedno ili jednom mjesečno. Pročitajte zajedno stranicu Evanđelja ili neko drugo čitanje. Molite zajedno uz pjesmu, biblijsko čitanje, dug period tišine.

Sugestija za odgovorne u lokalnom pastoralu: Ohrabrite i podržite te male skupine za razgovor i molitvu; pomozite im da ostanu otvoreni i gostoljubivi prema drugima.


Četvrti prijedlog - Učiniti zajedništvo svih koji ljube Krista vidljivijim


Vi ste Tijelo Kristovo (1 Korinćanima 12,27)

U našem selu, gradu i regiji ima ljudi koji također ljube Krista, no na drugačiji način od nas. Zvati sebe »kršćanima« znači nositi Kristovo ime. Mi primamo svoj identitet kršćana po krštenju, koje nas ujedinjuje s Kristom. Pokušajmo taj zajednički identitet učiniti vidljivijim, umjesto da ističemo svoje denominacijske identitete.

Kada se razlike čine nespojivima, to nije razlog razdvajanja. Tijekom svog života, Krist je prelazio granice i na križu je raširio ruke s jedne strane na drugu, između onih koji su razdvojeni. Ako kršćani žele slijediti Krista i dati Božjoj svjetlosti da zasja u svijetu, ne mogu ostati podijeljeni. Ujedinjuje nas Duh Sveti.

Sugestija za sve: Zašto ne biste prišli onima koji su drukčiji, drugoj skupini, drugoj župi, drugom pokretu, drugoj denominaciji, kršćanskoj zajednici doseljenika...? Možemo ići u posjete, biti ugošćeni od drugih, pozvati njih u posjet. Možemo se okrenuti prema Kristu u jednostavnoj molitvi, smjestiti se »pod jedan krov« ne čekajući da sve bude potpuno usklađeno, i tako možemo živjeti u očekivanju punog zajedništva.

Sugestija za odgovorne u lokalnom pastoralu: U pastoralnom radu radite zajedno s kršćanima drugih denominacija sve što se može učiniti zajednički, ne činite ništa ne uzimajući druge u obzir.

Obnovljeno: 26. prosinca 2013

Knjižica koja zadrži Četiri prijedloga za 2014. i tekst »Slušati mlade iz Azije« :

PDF - 1.2 Mo