TAIZÉ

Molitve za svaki dan

 

Došašće 2

Pjesma

Psalam

Aleluja

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju,
u tebe se uzdam, Bože moj.
Ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:
postidjet će se koji se lako iznevjere.

Aleluja

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

Aleluja

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Ne spominji se grijehâ moje mladosti ni prijestupâ,
spomeni me se po svojoj ljubavi -
radi dobrote svoje, o Gospodine!

Aleluja

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Aleluja

Iz Psalma 25

Čitanje

Iz Prve poslanice apostola Pavla Solunjanima: Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

Prva Solunjanima 5,16-24

ili

Iz Evanđelja po Ivanu: Isus reče Nikodemu: «Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!» Kaže mu Nikodem: «Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?» Odgovori Isus: «Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: ’Treba da se rodite nanovo, odozgor.’ Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.»

Ivan 3,3–8

Pjesma

Tišina

Molitveni zazivi

Kyrie eleison

Bože, Oče naš, blagoslivljamo te jer si nas pozvao da te upoznamo, ljubimo i živimo po tebi. Maranatha, Gospodin dolazi!

Kyrie eleison

Poslao si svoga ljubljenog Sina, svoju savršenu sliku i odsjaj svoga lica. Postao je u svemu sličan nama, osim u grijehu.

Kyrie eleison

Po njemu si navijestio radosnu vijest svoga kraljevstva. Opraštaš nam grijehe i liječiš nam rane.

Kyrie eleison

Održi nas u zajedništvu sa svojim Sinom! Drži nas budnima dok čekamo njegov ponovni dolazak!

Kyrie eleison

Daj nam svoj mir da ga u bratskoj ljubavi prenosimo jedni drugima i služimo čovječanstvu!

Kyrie eleison

Oče naš

Molitva

Isuse, radosti naša, jednostavna čežnja za tvojom prisutnošću već je početak vjere. Stoga u našem životu vrlo neočekivano izviru dobrota, nesebičnost i unutarnji sklad koji dolazi od Duha Svetoga u nama.

ili

Blagoslovi nas, Gospodine Kriste, ti koji nas osvježavaš svojim Evanđeljem kad se povjerenje srca tek počinje stvarati.

Pjesme


Druge molitve

Za više molitava vidjeti na dnu stranice.

Većina molitava na ovoj stranici mogu se naći u knjizi «Molitve za svaki dan». Vidi:
Knjige, audio snimke i filmovi