TAIZÉ

»Put evanđelja« do izvora sv. Stjepana

 

U proljeće 2015., ikone izrađene u kori drveta postavljene su duž staze koja kroz šumu tišine vodi do izvora sv. Stjepana.

Te su ikone nastale u radionici braće u Nairobiju. Izradio ih je brat Denis, koji je preminuo 28. studenog 2015. godine. Umjetnički rad brata Denisa također je bio predstavljen na privremenoj izložbi u Taizéu pod naslovom »Od recikliranja do umjetnosti«.

Ovaj »Put evanđelja«, otvoren je za javnost krajem travnja 2015., hodočašćem braće iz zajednice i stotinjak mladih prisutnih u Taizéu. Studenti teologije iz Pariza izabrali su tekstove iz evanđelja i održali meditaciju (vidi: 18. postaja: »Duhovi«)].

Od tada je tijekom cijele godine ponuđeno zajedničko hodočašće pod naslovom: »Put evanđelja«. Ikone iz kore drveća s prizorima iz evanđelja.

Ovdje prikazujemo 6 od 18 postaja. Početkom 2016. izlazi knjižica sa svim ikonama i tekstovima.


1. Blagovijest (Luka 1,38)


Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Ovaj posjet anđela bio je obećanje, ali i poziv koji je tražio odgovor – jedan neopozivi »da«. Slobodni pristanak.

Moliti za one koji su pozvani opredijeliti se za cijeli život svojim potvrdnim odgovorom.


4. Bijeg iz Egipta (Matej 2,14)


Josip ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.

Isus je poput beskućnika; on je u bijegu, gotovo kao izbjeglica u stranoj zemlji.

Moliti za imigrante, izbjeglice, prognanike.


9. Dobri pastir (Ivan 10, 14-15)

Stoga im Isus ponovno reče: »Ja sam pastir dobri i poznajem svoje mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce.«

»Jesam li ja čuvar brata svoga?« nekoć je pitao Kain. Da, naravno da jesam, ja sam njegov čuvar ...

Moliti za sve one koji u Crkvi imaju službu pastira – za papu, biskupe, svećenike, pastore, odgovorne laike.


11. Pranje nogu (Ivan 13,10.14-16)


Isus reče: »Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.«

Tako je i nas Isus pozvao na ponizno služenje našoj braći i sestrama.

Moliti za sve one koji služe s ljubavlju po bolnicama i staračkim domovima.


15. Uskrsnuće (Ivan 20,16-17)

Kaže joj Isus: »Marijo!« Ona se okrene te će mu hebrejski: »Rabbuni!« – što znači: »Učitelju!« Kaže joj Isus: »Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.«

Bog je i nas zazvao našim imenom, kao da želimo zadržati Isusa! Ali ne, rečeno nam je: »Idi i reci im!«

Moliti za sve one koji danas nastoje biti svjedocima uskrsnuća u mjestima gdje žive.


18. Duhovi (Djela apostolska 2,1-4)

Kad je došao dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istome mjestu. Odjednom nastade šum s neba , kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. Pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

Nismo siročad, već se u nama nastanio Duh Sveti, i obdario nas svojim darovima, da idemo posvuda – među druge ljude.

Moliti za Crkvu, za crkve, za pomirenje kršćana »da bi svijet mogao uzvjerovati«.

Meditacija koju su napisali 3 mlada studenta bogoslovije u Parizu

Dakle, Isus Krist je poslao svog Duha na apostole i obećao da će isto to učiniti za nas. Nad svakim od njih postavio se jedan vatreni jezik; Duh Sveti puše nad svakim od nas. Ali zašto bi se to odnosilo na mene? Po čemu sam ja toliko poseban/posebna?
Promotri prirodu oko sebe. Mrav, drvo, riba – svi oni nemaju isto mjesto u svijetu, ali svi su oni potrebni za ravnotežu stvaranja. Isto tako i ti, ako ne zauzmeš mjesto koje ti je Bog dodijelio, ono će zjapiti prazno.(osim ako želite naglasiti posebno ’tvoje’ mjesto, inače se može zamijeniti da se ’mjesto’ ne ponavlja)
Isus Krist na križu, Isus Krist – Uskrsli ustrajao je do kraja svoga poslanja i pozvao nas da ga nasljedujemo. Ti moraš zauzeti neko mjesto, svoje mjesto, ono koje ti je Bog predodredio. Darovi Duha Svetoga pomoći će ti da ga zadržiš usred svijeta. Duha Svetoga prepoznajemo po plodovima njegova stvaranja: po ljubavi, radosti, miru, strpljivosti, ljubaznosti, dobroti, vjernosti, blagosti, samokontroli.
Onda slušaj, počuj, produbi svoju šutnju. Zato jer se u njoj otkriva put.

Obnovljeno: 1. prosinca 2015