TAIZÉ

Pripremati molitvu

 

Kako nastaviti zajedničku molitvu? Ovo pitanje se često postavlja nakon boravka u Taizéu ili nakon sudjelovanja na nekom od europskih susreta mladih.

Ovdje ćete stoga pronaći neke važnije elemente kao pomoć u pripremi molitve koja je meditativnog karaktera i «nema ni početka ni kraja».


Za početak molitve, izaberite jednu-dvije pjesme hvale.

Psalam

Isus je molio ove drevne molitve svog naroda. Kršćani su u njima oduvijek otkrivali vrelo života. Psalmi nas smještaju u veliko zajedništvo svih vjernika. Naše radosti i tuge, naše povjerenje u Boga, naša žeđ, pa čak i strepnje nalaze svoj izričaj u psalmima.

U čitanju ili pjevanju stihova psalama mogu se izmjenjivati jedna ili dvije osobe. Nakon svakog stiha, svi odgovaraju s “Aleluja” ili kojim drugim pjevanim usklikom. Ako su stihovi pjevani, neka budu kratki, obično dva reda (Zajednica može pjevušiti posljednji akord usklika dok se stihovi pjevaju.) Ako su stihovi čitani, mogu biti duži. Nije nužno pročitati čitav psalam, možete izabrati samo nekoliko stihova, ali uvijek najdostupnijih.

Čitanje

Čitati Sveto Pismo znači dolaziti «na nepresušno vrelo kojim Bog daje samog sebe žednim ljudima» (Origen, treće stoljeće). Biblija je «pismo Boga svojim stvorenjima» koje im omogućuje «otkriti srce Božje u Božjim riječima» (Grgur Veliki, šesto stoljeće).

U zajednicama koje redovito mole, Biblija se obično čita sustavno. Ali, na tjednim ili mjesečnim molitvama, trebalo bi izabrati prihvatljivija čitanja koja ne zahtjevaju objašnjenja, kao i ona koja odgovaraju temi molitve ili vremenu u godini. Svako čitanje može započeti s «Čitanje iz…» ili «Evanđelje po…». Ako su dva čitanja, prvo se može izabrati iz Starog zavjeta, poslanica, Djela apostolskih ili Otkrivenja; a drugo bi uvijek trebalo biti iz jednog od Evanđelja. U tom slučaju, između njih se može otpjevati neka meditativna pjesma.

Prije ili poslije čitanja, dobro je odabrati koju od pjesama koja slavi svjetlo Kristovo. Za vrijeme pjesme, djeca ili mladi mogu prići naprijed držeći zapaljene svijeće i zapaliti uljnu svjetiljku na stalku. Taj nas simbol podsjeća da je, čak i u najvećim tminama našega života ili života čovječanstva, Kristova ljubav vatra koja nikada ne trne.

Pjesma

Tišina

Kada pokušamo riječima izraziti zajedništvo s Bogom, one se ubrzo istroše. Ali, u dubinama našeg bića, po Duhu Svetom, Krist moli više no što možemo zamisliti.

Iako nam Bog uvijek govori, on to ne čini kako bi nam se nametnuo. Njegov glas često čujemo poput šapta, daška tišine. Ostati u tišini u Božjoj prisutnosti, otvoreni Duhu Svetom, već je molitva.

Ne treba tražiti neku metodu kako biste pod svaku cijenu zadržali unutarnju tišinu, ostajući u njoj prazni. Ako, umjesto toga, s djetinjim povjerenjem dopustimo da Krist u tišini moli u nama, jednog ćemo dana otkriti da su dubine našeg bića nastanjene Prisutnošću.

U zajedničkoj je molitvi bolje imati jedan prilično dug period tišine – pet do deset minuta – nego više kraćih. Ako sudionici nisu naviknuti na takvu tišinu, može pomoći da se ona unaprijed kratko objasni ili najavi po završetku pjesme koja joj je prethodila riječima: «Sada ćemo nastaviti molitvu sa nekoliko trenutaka tišine.»

Molitveni zazivi ili molitve hvale

Molitva sastavljena od kratkih zaziva ili usklika, poduprta pjevušenjem i pjevanim odgovorima sviju, može stvoriti nešto poput «stupa od vatre» u srcu molitve. Molitva za druge proširuje našu molitvu do dimenzija čitave ljudske obitelji: povjeravamo Bogu radosti i nade, žalosti i strepnje svih ljudi, posebice onih koji su zaboravljeni. Molitvama hvale slavimo sve što je Bog za nas.

Jedna ili dvije osobe mogu se izmjenjivati u izricanju zaziva ili usklika hvale, koji počinju i kojima slijede odgovori poput Kyrie eleison, Gospodi pomiluj (Gospodine, smiluj se) ili Slava tebi, Bože. Nakon što su izrečene sve zapisane prošnje ili usklici, može se ostaviti neko vrijeme kako bi svi mogli spontano izreći molitve koje se uzdižu iz njihovih srca. Te spontane molitve trebale bi biti kratke i upućene Bogu. Neka ne budu dijalog s ostalima niti, pod isprikom obraćanja Bogu, izražavanje vlastitih zamisli i mišljenja formuliranih poput molitve. Svaka od spontanih molitava trebala bi biti popraćena pjevanim odgovorom sviju.
pjevanim odgovorom.

Oče naš

Završne molitve

Pjesme

Na kraju se molitva može nastaviti pjevanjem. Manja skupina može ostati podržavati pjevanje onih koji žele nastaviti moliti.

Ostale se može pozvati na razmatranje u manjim grupama (u obližnju prostoriju), primjerice nad biblijskim tekstom ili koristeći Biblijsko razmatranje.

Obnovljeno: 22. veljače 2021
Informacije o knjizi »Molitve za svaki dan« i drugim izvorima mogu se pronaći u odjeljku Knjige, CD-i i video