TAIZÉ

Malda

„Žmogaus sielos gelmėse glūdi buvimo ilgesys, tylus bendrystės troškimas. Niekada nepamirškime, kad šis paprastas Dievo troškimas jau yra tikėjimo pradžia“. (Brolis Roger)

Kaip galima būtų pagilinti tikėjimą ir šv. Rašto supratimą kasdieniame gyvenime?

Šioje tinklalapio skiltyje rasite brolio Aloiso „Metų laišką“, Taizé vidudienio pamaldų metu skaitomą šv. Rašto skaitinį bei trumpą kasdienį brolio Roger apmąstymą (anglų ir prancūzų kalbomis).

Kiekvieną mėnesį čia pateikiamas šv. Rašto skaitinys su trumpu komentaru bei klausimais, skirtas apmąstyti asmeniškai ar su grupe. Kai kurie esminiai tikėjimo klausimai – kryžius, nekaltųjų kančios, priešų meilė, krikščioniškoji viltis… – trumpai pateikiami ar išsamiai nagrinėjami skyrelyje „Taizé rašiniai“ (anglų ir prancūzų kalbomis; juos galima parsisiųsti nemokamai).