TAIZÉ

Meditatieve liederen

 

Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen. Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren. In een gemeenschappelijk gebed scheppen deze liederen de mogelijkheid dat allen deelnemen en samen zijn in het wachten op God, zonder dat de tijd al te afgemeten is.

Niets opent de deuren van het vertrouwen in God beter dan de schoonheid van menselijke stemmen die samenzingen. Deze schoonheid laat ‘de vreugde van de hemel op aarde’ doorschemeren, zoals de christenen uit het Oosten dat noemen. Dan begint zich een innerlijk leven te ontwikkelen.

Deze liederen ondersteunen ook het persoonlijk gebed. Zij bouwen langzamerhand een eenheid op van de persoon in God en zij kunnen het werk, de gesprekken en de rust ondersteunen; zij verbinden gebed en dagelijks leven. Zelfs buiten ons weten om zetten zij in ons een gebed voort, in de stilte van ons hart.

Er zijn meditatieve liederen uitgegeven in de bundel Liederen uit Taizé. Ze zijn eenvoudig, maar het gebruik in een gemeenschappelijk gebed vraagt om voorbereiding. Om het meditatieve karakter van het gebed niet te verstoren, vindt de voorbereiding apart plaats.

Tijdens het gebed is het beter om het zingen niet te dirigeren, zodat allen naar het kruis kijken, naar de iconen of het altaar (bij een grote samenkomst is het echter goed dat een klein koor of enkele instrumenten onopvallend worden gedirigeerd). De voorzanger bevindt zich in het algemeen op de eerste rij, met degenen die de psalm lezen, de lezingen en de voorbeden, ook zij zijn gericht naar het altaar of de iconen en niet tegenover de deelnemers. Om de begintoon te vinden is het aan te raden om een stemvork of een instrument te gebruiken. Degene die de muziek inzet moet ook bedacht zijn op het tempo, dat de neiging heeft trager te worden. Zodra het aantal deelnemers groter wordt, is het nodig om een microfoon (bij voorkeur een draagbare microfoon) te gebruiken om de muziek in te zetten en af te sluiten (met een gezongen ‘amen’ op de laatste noot). Hij of zij die de liederen inzet, kan om deze te ondersteunen de microfoon gebruiken, zonder echter zijn stem op te dringen. Voor een grote samenkomst is een goede geluidsinstallatie van groot belang; zo nodig de installatie voor de aanvang van het gebed controleren en met alle stemmen die van de microfoon gebruik zullen maken een repetitie houden.

Liederen in verschillende talen zijn vooral van belang bij grote internationale bijeenkomsten. In een plaatselijke gebedsviering, waar alle generaties samenkomen, is het beter liederen in het Nederlands (zie de Nederlandse uitgave Liederen en gebeden uit Taizé), Engels of Latijns te kiezen. Deel zo mogelijk aan iedereen een liedblad uit of de bundel Chants de Taizé – Liederen uit Taizé. Maak ook gebruik van een gezang uit het plaatselijke liedboek.

Instrumenten: een gitaar, of een klavierinstrument ondersteunen de meerstemmigheid van het zingen. Zij helpen vooral bij het aanhouden van de toonhoogte en het goede tempo. De gitarist moet een klassieke stijl aanhouden! Maak gebruik van een microfoon indien de gitaar niet goed te horen is.
Verschillende uitgaven van de muziek uit Taizé bevatten de partituren voor solostemmen en instrumentale begeleidingen. Naast de basisbegeleiding bestaan er ook begeleidingen voor andere instrumenten.

Bijgewerkt: 25 augustus 2004

Taizé – Instrumental

Deze opname wil een hulp zijn voor groepen die samenkomen om te bidden. Een gitaar speelt begeleidingen voor 19 Taizé-liederen. De melodie wordt gespeeld door een dwarsfluit, hobo of klarinet.

Zie: Boeken, Cd’s, video’s.