TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2022
ZON. 14 augustus
Jezus zegt: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
Lc 12:49-53
ma. 15 augustus
MARIA
Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
Lc 1:26-38
di. 16 augustus
Jezus zegt: God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.
Joh 4:4-26
wo. 17 augustus
Uit het boek van de profeet Sefanja: Je God zal in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap zijn, in zijn liefde zal hij over je jubelen.
Sef 3:14-18a
do. 18 augustus
Paulus schreef: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.
Kol 3:12-17
vr. 19 augustus
Petrus zei: God heeft Jezus tot leidsman en redder verheven om de mensen tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.
Hnd 5:17-33
za. 20 augustus
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
1 Tes 5:12-22
ZON. 21 augustus
Jezus zegt: Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.
Lc 13:22-30

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: Juliaugustusseptember
PDF: Portret: Juliaugustusseptember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.