TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2022
wo. 25 mei
Paulus schreef: We hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten. Dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt.
2 Kor 1:8-11
do. 26 mei
HEMELVAART
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu God u geroepen heeft.
Ef 1:15-23
vr. 27 mei
Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Joh 15:9-17
za. 28 mei
Uit het boek Spreuken: Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
Spr 3:1-12
ZON. 29 mei
Terwijl Jezus de leerlingen zegende ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Lc 24:46-53
ma. 30 mei
De Heer toont zijn heil ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.
Js 52:7-10
di. 31 mei
Maria zei: De Heer trekt zich het lot aan van zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid.
Lc 1:39-56
wo. 1 juni
De geest van de Heer vervult de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.
W 1:1-15

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: AprilMeiJuni
PDF: Portret: AprilMeiJuni

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.