TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2024
di. 28 mei
Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Joh 12:47-50
wo. 29 mei
Paulus schreef: Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. God heeft lief wie blijmoedig geeft.
2 Kor 9:6-11
do. 30 mei
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Rom 12:3-8
vr. 31 mei
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
Lc 1:26-38
za. 1 juni
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen worden vervolgd omwille van mijn naam. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken.
Lc 21:5-19
ZON. 2 juni
Terwijl Jezus en zijn leerlingen aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Neem hiervan, dit is mijn lichaam.
Mc 14:12-26
ma. 3 juni
Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.
Mt 6:31-34
di. 4 juni
Jezus zie tegen de Samaritaanse vrouw: er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.
Joh 4:5-42

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: AprilMeiJuni
PDF: Portret: AprilMeiJuni

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.