TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2024
vr. 23 februari
Jezus is de steen die door de bouwlieden is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.
Hnd 4:1-22
za. 24 februari
Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen geworden.
1 Tes 1:1-7
ZON. 25 februari
Paulus schreef: Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Rom 8:31-39
ma. 26 februari
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De stemmen van kinderen en zuigelingen bezingen uw glorie.
Ps 8
di. 27 februari
De Heer zegt: Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.
Hos 6:3-4,6
wo. 28 februari
Paulus schreef aan de gelovigen van Thessaloniki: In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof.
1 Tes 3:6-13
do. 29 februari
Paulus schreef: Van buitenaf werden we belaagd door ruzies, van binnenuit door zorgen. Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en heeft ook ons moed gegeven.
2 Kor 7:1-7
vr. 1 maart
Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Mt 5:44-48

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: JanuariFebruariMaart
PDF: Portret: JanuariFebruariMaart

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.