TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2023
di. 31 januari
Paulus schreef: Wees sterk door de genade van Christus Jezus.
2 Tim 2:1-7
wo. 1 februari
Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
2 Kor 1:3-7
do. 2 februari
OPDRACHT VAN DE HEER
Na de toewijding van het kind Jezus in de tempel keerden zijn ouders met hem terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Lc 2:22-40
vr. 3 februari
Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen. Op u, Heer, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God.
Ps 38
za. 4 februari
Jezus zegt: Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Joh 13:31-35
ZON. 5 februari
Dit zegt de Heer: Zoek mij en leef! Laat het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Am 5:4,24
ma. 6 februari
Jezus vroeg aan blind iemand: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” Hij antwoordde: “Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.” Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
Mc 10:46-52
di. 7 februari
De dienaren van de wijsheid zijn door Gods wijsheid uit de nood gered. Zij was het die de rechtvaardige de juiste weg wees. Ze liet hem Gods koninkrijk zien.
W 10:9-14

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: DecemberJanuariFebruari
PDF: Portret: DecemberJanuariFebruari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.