TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2022
ZON. 25 september
Paulus schreef aan Timoteüs: Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent.
1 Tim 6:11-16
ma. 26 september
Uit de Psalmen: U verhoort de wens van de nederigen, Heer, u bemoedigt hen en luistert met aandacht.
Ps 10:14-18
di. 27 september
Jezus zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: “Volg mij!” Levi stond op, liet alles achter en volgde hem.
Lc 5:27-32
wo. 28 september
Johannes schreef: Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
1 Joh 4:7-12
do. 29 september
Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken wie in mij gelooft!
Joh 7:37-44
vr. 30 september
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte en mijn lied.
Js 12:1-6
za. 1 oktober
Mozes zei: Wees vastberaden en standvastig. Het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’
Dt 31:1-8
ZON. 2 oktober
Paulus schreef aan Timoteüs: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Tim 1:6-18

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: augustusseptemberOktober
PDF: Portret: augustusseptemberOktober

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.