TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2023
wo. 6 december
Paulus schreef: Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik ben tegen alles bestand door Christus die mij kracht geeft.
Fil 4:12-20
do. 7 december
Uit de profeet Jesaja: Alle volken zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.”
Js 2:1-5
vr. 8 december
Petrus zei: God heeft Jezus tot leidsman en redder verheven om de mensen tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.
Hnd 5:17-33
za. 9 december
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: Er staat geschreven dat de messias zal lijden en dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.
Lc 24:35-48
ZON. 10 december
Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!
Mc 1:1-8
ma. 11 december
Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid.
Kol 2:6-13
di. 12 december
U bent licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Ef 5:8-14
wo. 13 december
God, u wilt dat waarheid mij vervult. Schep een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Ps 51

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: NovemberDecemberJanuari
PDF: Portret: NovemberDecemberJanuari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.