TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2024
ZON. 21 april
Johannes schreef: Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
1 Joh 3:1-3
ma. 22 april
Uit de Psalmen: Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt.
Ps 37
di. 23 april
Paulus schreef: De Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
2 Tes 3:1-5
wo. 24 april
Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn erbarmen.
Da 3:51-90 (A:65-67)
do. 25 april
MARCUS
Een vader vroeg Jezus zijn kind te genezen en hij riep: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.
Mc 9:17-29
vr. 26 april
Christus leed en dreigde niet, hij vestigde zijn hoop op hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.
1 Pe 2:19-25
za. 27 april
Christus is afgedaald in de diepte. Hij is opgestaan om alles met zijn aanwezigheid te vullen.
Ef 4:1-13
ZON. 28 april
Jezus zegt: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Joh 15:1-5

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.