TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2023
za. 10 juni
Paulus schreef: Dat ik het evangelie verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders.
1 Kor 9:16-23
ZON. 11 juni
Jezus zegt: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.
Joh 6:47-51
ma. 12 juni
Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief.
W 11:21-26
di. 13 juni
Zonder einde is de genade van de HEER, onuitputtelijk is zijn medelijden. Elke morgen schenkt God nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Kl 3:22-26
wo. 14 juni
Paulus schreef: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Gal 6:1-10
do. 15 juni
Jezus zegt: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Mt 5:1-12
vr. 16 juni
De Heer is gebroken mensen nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Ps 34
za. 17 juni
Door Christus gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
1 Pe 1:13-21

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MeiJuniJuli
PDF: Portret: MeiJuniJuli

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.