TAIZÉ

Bijbelteksten met uitleg

 
Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

2022

Mei

2 Petrus 1:16-21: De weg van vertrouwen
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
(2 Petrus 1:16-21)

Petrus, leerling van Jezus, had Hem enkele ogenblikken lang in zijn heerlijkheid gezien, samen met twee van zijn metgezellen. Ze hoorden de stem van God in zijn majesteitelijke luister. Over deze gebeurtenis, de ‘Transfiguratie’ of ‘Gedaanteverandering’, vertellen ook de evangelieverhalen (Marcus 9:2-10; Lucas 9: 28-36; Matteüs 17:1-13). Zoals andere Bijbelse verhalen, wordt ook deze gebeurtenis bevestigd door verschillende getuigen. De Godservaring waarover de leerlingen spreken, is zeker geen verzinsel, maar speelt zich af in de geschiedenis, in hun heel concrete leven.

Waarschijnlijk zouden wij allemaal wel zo’n directe Godservaring willen krijgen, omdat onze gevoelens en ervaringen een reële en noodzakelijke dimensie van ons leven vormen. Ze kunnen ons veel vreugde brengen. “We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” (Handelingen 4:20). Zowel voor de leerlingen als voor ons, kunnen ervaringen ook verplichtingen met zich meebrengen, als wij ze serieus nemen.

Deze leerlingen kunnen ook vandaag getuigen voor ons zijn, omdat hun ervaring van Jezus menselijk is, zichtbaar en hoorbaar. Petrus schrijft: “Wij hebben het met eigen ogen gezien (…) wij hebben het zelf gehoord.” (v. 18)

Voor alles wat wij willen leren, worden we uitgenodigd om te vertrouwen op de ervaring van anderen. Zo nodigt Petrus ons uit om te vertrouwen op zijn ervaring, zonder de pretentie dat die onweerlegbaar is. Als we naar zijn ervaring luisteren, kunnen we Jezus beter leren kennen en beseffen dat God vreugde in Hem vindt (v. 17). Vreugde is een ervaring die we allemaal kennen, of waar we op zijn minst naar verlangen. Van zijn kant belooft Jezus, die deze vreugde van God ontvangt, aan zijn vrienden: “Jullie zullen blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen” (Johannes 16:22). De vreugde wordt een oriëntatiepunt voor of zelfs een bevestiging van onze Godservaring.

Petrus getuigt ook van de betrouwbaarheid van de woorden van de profeten. Het kan misschien naïef lijken om iemands woorden te vertrouwen, maar het is een fundamentele menselijke ervaring dat niemand vertrouwen van ons kan afdwingen. Vrijheid is een voorwaarde voor echt vertrouwen. Van daaruit kunnen relaties ontstaan en openbloeien.

In deze tijd moeten we voortdurend waakzaam zijn wat betreft de betrouwbaarheid van informatie. Informatie gaat snel rond en « fake news » is overal. Ons vertrouwen wordt verraden en daardoor ontstaan angst, onverschilligheid en alles wat tegengesteld is aan vreugde. Het leven vanuit het geloof in Jezus kan worden tot iets dat om rechtvaardiging vraagt of dat voortdurend moet worden bijgesteld. Dan komt de vreugde steeds verder van ons af te staan.

Petrus waarschuwt ons dat “geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat” (v. 21), dat elke openbaring van God komt, door zijn Geest. De Geest, die alle mensen tot profeet kan maken (cf. Joël 3:1), wordt voor ons een garantie voor die vreugde, zelf te midden van wantrouwen en droefheid. Van deze Bijbeltekst gaat de uitnodiging uit om te vertrouwen in anderen en in het handelen van de Geest, die bij machte is om ons binnen te voeren in de vreugde van God (cf. Lucas 10:21 ; Galaten 5: 22).

- Waar heb jij de afgelopen dagen vreugde aan beleefd? Wat kun je uit die ervaring leren?

- Wat houdt voor jou het hebben van een persoonlijke relatie met God in?

- Welke initiatieven zou je kunnen nemen om in jouw dagelijks leven de weg van vertrouwen te gaan?Andere bijbelteksten met uitleg:

Bijgewerkt: 1 mei 2022
De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.