TAIZÉ

Bijbelteksten met uitleg

 
Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

2023

Juni

Je aan de waarheid houden en elkaar liefhebben
En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Efeziërs 4:11-16 NBV)

Dankzij alle moderne technologie hebben we steeds makkelijker toegang tot allerlei informatie. Dat heeft echter niet alleen voordelen: soms worden we werkelijk overspoeld met informatie. Het probleem is dat niet al deze informatie even betrouwbaar is: er is ook informatie die niet klopt. Informatie die niet gebaseerd is op feiten, of waarbij de feiten zelfs worden verdraaid. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn, want in dat geval kan informatie misleidend zijn.

De gemeente te Efeze leefde in een tijd dat er van alles werd verkondigd. Maar niet alles wat verkondigd werd, klopte of was in overeenstemming met de roeping van het Christelijke geloof. Het is in deze context dat de apostel Paulus gelovigen oproept om zich "aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben" (vers 15). Alleen dan worden zij niet tot mensen "die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen" (vers 14). Maar hoe ziet die waarheid er nu eigenlijk uit? Wat volgens Paulus het kenmerk van de waarheid is, is dat deze - niet alleen het individu maar ook de gemeenschap als geheel - doet groeien in liefde, naar Christus toe.

Zich ”aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben” betekent bereid te zijn om samen, op een nederige en oprechte manier, de waarheid te zoeken. Hiervoor moeten we niet alleen ons gezond verstand gebruiken, maar ook een heldere geest en zuiver hart hebben. In het geloof is Christus zelf onze gids. Hij die zei "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Johannes 14:6). In elke situatie mogen we ons afvragen: wijst dit naar Christus of naar iets anders? Dit is wat de Heilige Geest in ons leven doet. De Heilige Geest is dus de Geest van de waarheid, die eer geeft aan Christus (Johannes 16:14).

- Hoe moeten we in deze tijd omgaan met informatie, nu deze zo gemakkelijk toegankelijk is, maar niet altijd betrouwbaar?

- Hoe kun je je in onze tijd oefenen om je "aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben"?Andere bijbelteksten met uitleg:

Bijgewerkt: 1 juni 2023
De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.