TAIZÉ

Bijbelteksten met uitleg

 
Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 134.8 kB

2024

Juni

Efeziërs 2:4-10 Het geschenk van Gods liefde


Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Crhistus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

De schrijver van de Brief aan de Efeziërs verkondigt en viert het geschenk van Gods liefde, dat wij gratis en voor niets krijgen. Ondanks het feit dat "wij dood waren door onze zonden..., zijn [wij] nu door zijn wij door genade gered" (Efeziërs 2:5). Voor Paulus is genade het fundament van christelijk leven. Dat wij gered (verlost) zijn, is een geschenk van God. Verlossing is niet iets wat we kunnen verdienen, zoals een salaris als beloning voor als we ons werk goed doen. We worden gered omdat God vol barmhartigheid en tederheid is, en omdat "het enige wat God kan doen, is zijn liefde geven" (Isaac van Nineve, zevende eeuw).

In het Oude Testament was er een profeet die heel goed begreep dat God onvoorwaardelijk van zijn volk houdt - de profeet Jesaja. In een bijbelpassage die elk jaar tijdens de Paaswake wordt gelezen, zegt Jesaja tegen zijn volk: "Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling." (Jesaja 55:1-11).

In het Nieuwe Testament heeft deze liefde de gestalte aangenomen van een mens: Christus Jezus. Jezus heeft het woord ‘genade’ nooit gebruikt. Maar door zijn daden en zijn woorden, door zijn vergevingsgezindheid en omdat hij zijn leven uit vrije wil heeft gegeven, heeft hij ons laten zien hoe ver zijn liefde ging. En Jezus nodigt ons uit om op dezelfde manier te leven als hij. Het geschenk van Gods liefde betekent echter niet dat we in passieve mensen veranderen. Door deze liefde "zijn wij levend gemaakt" met Christus (Efeziërs 2:5); dit geeft ons de kracht om ons leven te durven geven voor anderen. En dan kan er een wonder plaatsvinden in ons leven: we beginnen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad. Ja, en dit gaat zelfs nog verder: God begint in ons lief te hebben. “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt” (Efeziërs 2:10).

- Heb je momenten in je leven gehad waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt ervaren? Op welke manier heeft deze ervaring je leven beïnvloed of zelfs veranderd?
- Welke andere Bijbelteksten, woorden of daden van Jezus helpen je de woorden uit de Brief aan de Efeziërs te begrijpen, namelijk "wij zijn gered door genade", door het geschenk van Gods liefde?Andere bijbelteksten met uitleg:

Bijgewerkt: 1 juni 2024
De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.