TAIZÉ

Gebeden voor elke dag

 

Tijd door het jaar 12

Lied

Psalm

heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, heer, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: “Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,”
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

Uit: Psalm 139

Lezing

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

1 Johannes 3:1-3

of

Jezus zei: “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”

Johannes 3:16-17

Lied

Stilte

Voorbeden

Opgestane Christus, u vervult ons leven met uw mededogen, opdat wij u altijd blijven zoeken.

Opgestane Christus, u kent onze hoop: leid ons op de weg van eeuwigheid.

Opgestane Christus, wij bidden voor allen die u beginnen te kennen.

Opgestane Christus, wij bidden voor allen die niet geloven kunnen: uw liefde wordt steeds aangeboden.

Opgestane Christus, u bent de steun voor mensen die moeilijkheden en ontmoediging kennen: leid ons op de weg van eeuwigheid.

Opgestane Christus, wij bidden u voor allen die slachtoffer waren van geweld en vernederingen: kom hun verwondingen genezen.

Opgestane Christus, u leidt ons door uw Geest: breng alle volken samen in uw koninkrijk.

Onze Vader

Gebed

Jezus, onze vreugde, door uw voortdurende aanwezigheid in ons, brengt u ons ertoe ons leven te geven. Uw liefde blijft, ook als wij u vergeten, en u stort de heilige Geest over ons uit.

of

Zegen ons, Christus Jezus, u toont ons waar wij rust kunnen vinden voor ons hart.

Liederen


Andere gebeden

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.