TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
ZON. 30 januari
In Nazaret dreef de menigte Jezus de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te sotrten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Lc 4:21-30
ma. 31 januari
Het Woord was het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Joh 1:1-18
di. 1 februari
De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart.
Ps 19
wo. 2 februari
OPDRACHT VAN DE HEER
Toen Simeon het kind Jezus zag, loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken.
Lc 2:22-38
do. 3 februari
De Heer zei tegen Abraham: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” Abraham ging weg, zoals de Heer hem had opgedragen.
Gn 12:1-5
vr. 4 februari
Paulus schreef: Van buitenaf werden we belaagd door ruzies, van binnenuit door zorgen. Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en heeft ook ons moed gegeven.
2 Kor 7:1-7
za. 5 februari
God zal bij de mensen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Openb 21:1-7
ZON. 6 februari
Jezus zei tegen Simon Petrus: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ En nadat Simon en zijn metgezellen de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
Lc 5:1-11

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: AprilJanuariJuni
PDF: Portret: AprilJanuariJuni

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.