TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
wo. 1 juni
De geest van de Heer vervult de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.
W 1:1-15
do. 2 juni
Jezus zegt: Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Mt 6:5-8
vr. 3 juni
Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.
Ef 5:8-14
za. 4 juni
Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.
Js 44:1-5
ZON. 5 juni
PINKSTEREN
Jezus zegt: Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Joh 14:19-23
ma. 6 juni
Christus kwam vrede verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Ef 2:14-18
di. 7 juni
De Heer neemt zijn volk tot bruid en zegt: Ik zal haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken.
Hos 2:16-22
wo. 8 juni
Paulus schreef: Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Gal 5:16-26

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: NovemberMeiJanuari
PDF: Portret: NovemberMeiJanuari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.