TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
ZON. 19 juni
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd.
Lc 9:11-17
ma. 20 juni
De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen maar blijdschap zijn om wat ik schep. Ik schenk mijn volk vreugde.
Js 65:17-18
di. 21 juni
Jezus zei: De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.
Joh 6:51-58
wo. 22 juni
De Heer zegt: “Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.” De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.
Ps 46
do. 23 juni
Paulus schreef: Ik bid dat het geloof u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt.
Film 1-25
vr. 24 juni
JOHANNES DE DOPER
Voor de komst van Jezus had Johannes het hele volk opgeroepen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen.
Hnd 13:22-26
za. 25 juni
Bij de geboorte van zijn zoon, Johannes de Doper zei Zacharias: Geprezen zij de Heer, die geeft dat wij hem zonder angst kunnen dienen.
Lc 1:67-79
ZON. 26 juni
Iemand zei tegen Jezus: “Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.” Jezus zei tegen hem: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.”
Lc 9:57-62

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: JuliJuniseptember
PDF: Portret: JuliJuniseptember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.