TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
ZON. 9 oktober
Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.
Lc 17:11-19
ma. 10 oktober
Paulus schreef: Laat u leiden door de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Gal 5:16-18,22-23
di. 11 oktober
Jezus zei tegen Simon Petrus: “Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.” Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.”
Lc 5:1-11
wo. 12 oktober
Wees niet partijdig. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Heb je naaste lief als jezelf.
Lv 19:9-18
do. 13 oktober
Johannes schreef: Bedenk hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
1 Joh 3:1-3
vr. 14 oktober
Uit de Psalmen: Ik beschouw het werk van uw handen, Heer, ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.
Ps 143
za. 15 oktober
De Heer zei: Bewaar de vrede door rechtvaardig recht te spreken. Houd de vrede en waarheid in ere!
Zach 8:16-19
ZON. 16 oktober
Jezus zegt: Zal God niet zeker recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen?
Lc 18:7-8

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: NovemberOktoberJanuari
PDF: Portret: NovemberOktoberJanuari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.