TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2023
wo. 1 november
ALLERHEILIGEN
Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
1 Joh 3:1-3
do. 2 november
U bent mijn schuilplaats, Heer, al wat ik heb in het land van de levenden.
Ps 142
vr. 3 november
Omdat Christus zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.
Heb 2:5-18
za. 4 november
In de omgang met elkaar moet ieder de minste willen zijn, want aan nederigen schenkt God zijn genade.
1 Pe 5:5-7
ZON. 5 november
Jezus zegt: De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.
Mt 23:1-12
ma. 6 november
Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.
Mt 6:25-34
di. 7 november
Leg het gewaad van je verdriet af en hul je voorgoed in Gods stralende schoonheid. God zal u met vreugde leiden onder betoon van zijn barmhartigheid en gerechtigheid.
Bar 5:1-9
wo. 8 november
Paulus schreef: Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af.
Fil 3:12-21

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartJuniMei
PDF: Portret: MaartJuniMei

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.