TAIZÉ

Gebedsviering

“In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet vergeten dat alleen al dit verlangen naar God het begin is van geloof” (frère Roger).

Hoe kunnen wij het geloof en de bijbel in ons dagelijks leven meer diepgang geven?

In dit deel van de website vindt u de Jaarbrief van frère Alois, de korte bijbeltekst die elke dag tijdens het middaggebed in Taizé wordt gelezen en ook een korte gedachte van frère Roger voor elke dag.

Voor elke maand vindt u hier een bijbeltekst met een korte uitleg en vragen ter overweging, alleen of groepsgewijs. Enkele kernpunten van het geloof (het kruis, het lijden van onschuldigen, liefde voor de vijand, de christelijke hoop…) worden in alfabetische vorm aangeroerd of uitgebreider besproken in de ‘Cahiers de Taizé’, die u gratis kunt downloaden in het Engels, Frans, Duits of Italiaans.