TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
ZON. 23 januari
Aan Jezus werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven”.
Lc 4:14-21
ma. 24 januari
Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen.
Ps 69:30-37
di. 25 januari
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.
Heb 1:1-14
wo. 26 januari
De Heer zegt: Toen mijn volk nog een kind was, had ik het lief. Zacht leidde ik hen, aan koorden van liefde trok ik hen mee.
Hos 11:1-9
do. 27 januari
God sprak: Ik ben de Heer, uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.
Ex 20:1-21
vr. 28 januari
Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Streef voortdurend vrede na.
1 Pe 3:8-12
za. 29 januari
Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn erbarmen.
Da 3:51-90 (A:65-67)
ZON. 30 januari
In Nazaret dreef de menigte Jezus de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te sotrten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Lc 4:21-30

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: AprilJanuariJuni
PDF: Portret: AprilJanuariJuni

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.