TAIZÉ

Bijbelteksten voor elke dag

 
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
  
2022
ZON. 2 oktober
Paulus schreef aan Timoteüs: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Tim 1:6-18
ma. 3 oktober
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
Lc 9:18-24
di. 4 oktober
Jezus zegt: Maak je geen zorgen over jezelf. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?
Lc 12:22-31
wo. 5 oktober
Paulus schreef: Wees sterk door de genade van Christus Jezus.
2 Tim 2:1-7
do. 6 oktober
We kunnen vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’
Heb 13:1-8
vr. 7 oktober
Jezus zegt: Ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.
Joh 5:30-47
za. 8 oktober
Uit de Psalmen: God, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.
Ps 56
ZON. 9 oktober
Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.
Lc 17:11-19

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: NovemberOktoberJanuari
PDF: Portret: NovemberOktoberJanuari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.